biomasa k energetickému využití

Solární panely, biomasa, pelety

Kotle na biomasu

Kotlů na biomasu je poměrně veliké množství druhů a typů, přičemž se od sebe liší zejména svým výkonem, kvalitou a podobnými aspekty. Pokud uvažujete nad koupí nějakého takového kotle, tak se můžete podívat na oficiální internetové stránky výrobců a prodejců, kterých je u nás v České republice docela hodně.

Jednou z velice oblíbených společností je například společnost s ručením omezeným Fiedler Zdeněk, která byla založena již v roce 1992, přičemž právní forma je užívána od prvního ledna roku 2004. Jedná se o ryze českou společnost, která se zaměřuje především na zakázkovou výrobu průmyslových kotlů a dalšího příslušenství.

Díky dlouholetému, tradičnímu a kvalitnímu know-how může společnost svým zákazníkům nabídnout produkty s velikým důrazem na kvalitu zpracování, funkčnost a nízké provozní náklady. Významným milníkem pro společnost byl rok 2007, kdy společnost získala nový výrobní areál ve Vlachově Březí, který se nachází na celkové ploše tisíc dvě stě metrů čtverečních.

Pokud se tedy podíváte na oficiální stránky, které naleznete na internetové adrese kotlenabiomasu.cz, tak po levé straně naleznete seznam všech produktů. Jedná se například o teplovzdušné kotle pro bubnové sušárny, dopravní systémy biomasy, zásobníky, zařízení na peletování, drcení a briketování. Dále například teplovzdušné kotle s výměníkem nebo právě teplovodní kotle na biomasu, kterých zde naleznete opravdu veliké množství.

Liší se od sebe především svým výkonem, od kterého se pak samozřejmě odvíjí také cena.

Vložil Zpracování biomasy | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Drtičky na biomasu

Pojďme se v první řadě podívat na to, k čemu drtičky na biomasu slouží a jak vlastně fungují. Drtičky na biomasu tedy slouží k rozemílání vstupních materiálů na velice jemnou drť, která se pak může použít například do lisu na brikety nebo lisu na pelety.

Tyto drtičky zpracují dokáží zpracovat například hobliny, piliny, seno, papír, štěpku, kartonový papír, plevy, obilí, kukuřici a tak podobně.

Velice se často se drtičky na biomasu používají například v zemědělských centrech, a to například na přípravu nebo šrotování směsí na granulování, které mohou sloužit jako krmná směs a tak podobně.

V současné době se drtičky na biomasu dodávají například také s takzvaným cyklonem, který významně snižuje prašnost a slouží také jako zásobník nadrcených materiálů. Pokud se budete chtít podívat na nějaké drtičky na biomasu, tak se můžete mrknout na stránky společností, které se prodejem tohoto typu sortimentu zabývají.

Jednou z takových společností je pak například společnost Green Energy, kterou naleznete na oficiálních stránkách briketovacilis.eu. Naleznete zde spoustu ekologických produktů, jako například peletovací lisy, drtičky, kamna na pelety, sušičky pro sušení pilin, chladičky a spoustu dalšího. Na své si zde přijdou zemědělci, dřevaři, stolaři, chovatelé hospodářských zvířat, zahrádkáři a tak podobně.

Vložil Zpracování biomasy | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Co je to biomasa

Biomasa je souhrnem látek, které tvoří těla všech organismů, jako jsou například bakterie, rostliny, houby, sinice a samozřejmě také živočichové. Velice často se pod tímto pojmem skrývá klasická rostlinná biomasa, která je využitelná k energetickým účelům. Svůj prapůvod má energie biomasy ve fotosyntéze a slunečním záření.

Jedná se tedy o zdroj energie, který je obnovitelný. U biomasy se určuje v prvé řadě hmotnost, která se obvykle stanoví vážením a nebo odhadem z délky nebo objemu. Dále se u biomasy stanovuje energetická hodnota, která se odvíjí od spálení v joulmetru nebo na základě podílů tuků, cukrů a proteinu.

Energetické využití biomasy je opravdu široké. Toto využití řadíme do několika skupin, kdy se jedná například o chemické přeměny. Zde je technologií zplyňování nebo rychlá pyrolýza, přičemž produkty jsou olej, metanol, čpavek, metan, dehet nebo plyn. Toto se pak používá na elektřinu, pohon vozidel nebo produkci tepla.

Další skupinou jsou chemické přeměny ve vodním prostředí, přičemž se používá technologií esterifikace a zkapalňování. Produktem jsou zde například olej nebo bionafta. Výstupem je pak například opět pohon vozidel. Poslední skupniou jsou biologické procesy, kdy se používá technologií kompostování, kvačení nebo digesce.

Produktem může být třeba metan,l bioplyn, ethanol. Konečným výstupem pak může být elektřina, teplo, pohon vozidel a tak podobně.

Vložil Zpracování biomasy | Štítek , , , | Zanechat komentář

Realizace fotovoltaických elektráren

Jestliže uvažujete nad koupí a instalací nějaké fotovoltaické elektrárny, tak si v prvé řadě vyberte nějakou společnost, která se výrobou a prodejem těchto produktů zabývá. Pokud bychom měli nějakou takovou společnost jmenovat, tak se jedná například o společnost s ručením omezeným Sunny Power.

Společnost spolupracuje pouze s kvalitními dodavateli součástí, ze kterých se fotovoltaické systémy vyrábějí. Jedná se o stabilní dodavatele, kteří mají velice silnou a stabilní pozici na trhu po celém světě. Jednou z těchto společností je například Krannich Solar. Tato společnost nabízí opravdu široké portfolio solárních panelů, montážních konstrukcí, střídačů, monitoring FV instalací, systémy pro vlastní spotřebu, zařízení pro optimalizování a další široké příslušenství.

Na tomto trhu působí tato společnost již zhruba dvacet let, je zastoupena v celkově čtrnácti zemích světa a má celkově dvacet dva poboček. Další z partnerských společností je pak třeba IBC Solar, což je jeden z hlavních světových specialistů na fotovoltaiku.

Založení této společnosti se datuje od roku 1982, takže má za sebou již opravdu dlouhou tradici. Jestliže se budete chtít podívat na produkty společnosti Sunny Power, můžete mrknout na jejich oficiální stránky, které naleznete na internetové adrese sunnypower.cz. Najdete zde také spoustu obecných informací o samotných fotovoltaických elektrárnách.

Vložil Zelená úsporám | Štítek , , , | Zanechat komentář

Ostrovní fotovoltaické elektrárny

Ostrovní fotovoltaické elektrárny jsou v dnešní době velice oblíbené, a to především v nemovitostech v oblastech, kde není přívod elektrické energie. Lidé si je zařizují také například jako záložní zdroj elektrické energie, kdyby se náhodou stalo, že by klasická elektřina vypadla.

Velice oblíbené jsou však například do chatových oblastí a tak podobně. Pokud si tam namontujete i nějaký menší fotovoltaický systém, tak není problém, aby utáhl takové spotřebiče, jako třeba notebook, televizi, rychlovarnou konvici a tak podobně. Pokud budete chtít v chatě používat i například ledničku, mrazničku nebo třeba i míchačku, tak však bude potřeba trošku větší fotovoltaický systém.

Ostrovní fotovoltaické elektrárny se v dnešní době velice hojně používají jako zdroj elektrické energie například na karavany, jachty a podobné dopravní prostředky. Určitě není nic krásnějšího, než si vyplout na nějakou několikaměsíční plavbu na jachtě a nebýt přitom úplně odřízlý od světa.

Moci si kdykoliv pustit televizi nebo mrknout na notebook je určitě velikým benefitem a luxusem. Pokud si budete chtít nějaký takový ostrovní fotovoltaický systém pořídit, tak se určitě můžete podívat na oficiální stránky společností, které se výrobou a prodejem tohoto typu sortimentu zabývají.

Vložil Ostrovní elektrárny | Štítek , , , | Zanechat komentář

Hybridní fotovoltaické elektrárny

V první řadě se pojďme podívat, co to vlastně hybridní fotovoltaické elektrárny jsou a v čem se liší od klasických fotovoltaických elektráren. Ve své základní podobě se tyto systémy chovají jako klasická fotovoltaická elektrárna, která se nachází ve stavu vykupování elektrické energie pod programem Zelený bonus.

Toto je vlastně zcela základní funkce. Nad rámec jsou elektrárny hybridní doplněny o několik dalších zajímavých funkcí. Jedná se se například o funkci s názvem Virtual 3-f. Tato funkce vlastně zajišťuje to, aby dům pracoval na jedné fázi, pokud to samozřejmě nenavolíme jiným způsobem. Tímto je vlastně zajištěno, že se vyrobená energie spotřebovává na sto procent.

Pokud by systém pracoval například na třech fázích, tak by docházelo k jistým ztrátám energie. Dalšími funkcemi jsou pak například funkce neelektrické akumulace nebo funkce zvýšení vlastní spotřeby. Toto je vlastně základní funkce fotovoltaických hybridních elektráren. Elektrická energie, která se vytvoří, je do domu rozváděna podle určitých priorit.

V prvé řadě se jedná o spotřebiče, které jsou aktuálně zapnuté. Dalším prioritou jsou přebytky energie z této přímé spotřeby, která se ukládá do akumulátorových baterií.

Vložil Ostrovní elektrárny | Štítek , , , | Zanechat komentář

Fotovoltaické ostrovní systémy pro chaty

Fotovoltaické ostrovní systémy jsou určené zejména pro místa, kde není zavedena elektřina. Dále také například pro ty, kteří chtějí mít nějaký záložní zdroj energie, kdyby se náhodou stalo, že by vypadla dodávka proudu.

Velice oblíbené jsou tyto systémy například u chatařů, který může menší ostrovní fotovoltaický systém dopomoci  ke světlu, notebooku, televizi a tak podobně. Tyto mobilní ostrovy se v dnešní době začínají montovat také například na jachty, karavany a tak podobně.

Pokud si pořídíte na chatu nějaký trošku větší ostrovní systém, není problémem, abyste si tam mohli dovolit rychlovarnou konvici, ledničku, míchačku a tak podobně.

Ostrovní solární systémy mají oproti klasické dodávce energie několik výhod. Články mají opravdu vysokou životnost, která se pohybuje kolem dvaceti let a jsou vysoce spolehlivé. Využíváním slunečné energie pak také samozřejmě šetříte přírodu. Celý systém neprodukuje ani škodliviny ani hluk.

Provozní nákladu pro tyto systémy jsou opravdu minimální. Instalace je také velice jednoduchá a zvládne ji téměř každý. Pokud se budete chtít na nějaké také fotovoltaické ostrovní systémy podívat, můžete se mrknout na stránky různých společností, které se prodejem tohoto typu sortimentu zabývají.

Vložil Ostrovní elektrárny | Štítek , , , | Zanechat komentář

Malá domácí bioplynová stanice

Bioplynové stanice jsou spíše doménou skládek nebo zemědělských družstev. I vy si však můžete pořídit nějakou menší bioplynovou stanici přímo domů. Obecně se tedy v bioplynových stanicích vyrábí elektrická a tepelná energie. Některá modernější zařízení dokáží vyrábět také například chlad.

Nejvýhodnějším procesem v bioplynových stanicích je takzvaná kogenerace, což znamená, že se ve stanici vyrábí současně elektřina a teplo. Žádná energie tak nepřijde vniveč. Velikou výhodou bioplynových stanic je tedy určitě to, že nejste tolik závislí na dodávkách elektřiny, respektive tepla. Současně můžete také například inkasovat různé dotace formou zelených bonusů nebo výkupních cen.

Stavbu bioplynové stanice vám však stát v žádném případě nezadotuje. Je však možnost tuto dlouhodobou investici prostřednictvím prodeje energie do sítě urychlit. K tomuto však bude potřeba, abyste připojili bioplynovou stanici do sítě a také získali licenci prostřednictvím Energetického regulačního úřadu. Bioplynové stanice se také podle regulí dělí na dva typy podle výkonu, od čehož se odvíjí odkupová cena elektřiny.

U malých stanic s výkonem do pěti set kW je to 3,55 Kč za kWh a u větších nad pět set kW je to 3,04 za kWh.

Vložil Bioplynové stanice | Štítek , , , | Zanechat komentář

Vstupní suroviny pro bioplynové stanice

Bioplynových stanic existují dva základny typy, přičemž se jedná o zemědělské a odpadové. Tyto se od sebe liší vstupními surovinami, které jdou do celého procesu na začátku. První se podíváme na stanice zemědělské.

Zde mezi vstupní suroviny řadíme energetické plodiny, které jsou cíleně pěstované, přičemž je je nutno nakupovat nebo pěstovat. Dále se jedná o vedlejší zemědělské produkty, které jsou většinou zdarma k dispozici.

Konkrétně se tedy jedná například o kukuřici, luční trávu, cukrovou řepu, hnůj, kejdu a tak podobně. Vstupní materiály jsou homogenními a nemusíme je tedy před vstupem do fermentace nijak upravovat.

Mezi základní výhody stanice zemědělské patří pak například levná technologie, více dodavatelů, uplatnění doposud nevyužité biomasy a tak podobně. Druhým typem jsou pak bioplynové odpadové stanice. Vstupními surovinami jsou zde biologicky rozložitelné komunální odpady, dále odpady z maloobchodu, z potravinářského průmyslu a tak podobně.

Vstupní materiál je nesourodým, může obsahovat choroboplodné zárodky a také nečistoty. Dříve než vstoupí do fermentace, musí tento materiál tedy projít třídící linkou, hygienizací, homogenizací a dalšími podobnými procesy. Během fermentace pak vzniká bioplyn, ze kterého se po spálení uvolňuje teplo a elektrická energie.

Vložil Bioplynové stanice | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Solární kolektory na ohřev vody

Solární kolektory jsou velice oblíbené pro ohřev vody a vytápění. Elektřina je vyráběna fotovoltaickými panely a teplo je vyráběno prostřednictvím solárních konektorů. Kolektorů je několik druhů a typů, přičemž každý se hodí na jinou činnost. Pokud bychom se měli bavit například právě o ohřevu vody, tak pro ten se hodí zejména deskové ploché kolektory.

Nejdůležitější při výběru solárních kolektorů je jejich účinnost. Průměrně se pohybuje účinnost solárních kolektorů zhruba mezi šedesáti až devadesáti pěti procenty. Z jednoho metru čtverečního solárního pole můžeme získat zhruba šest set až devět set padesát kWh. Pokud bychom se tedy měli bavit o účinnosti na ohřev vody, tak jeden metr čtvereční kolektoru stačí pro nachystání teplé vody pro jednu osobu.

Když je léto a větší sluneční intenzita, tak solární panel o celkové ploše jednoho metru čtverečního dokáže na teplotu kolem 55 stupňů celsia ohřát až sto litrů vody. Pokud bychom se měli bavit o ceně, tak za jeden metr čtvereční deskových plochých kolektorů zaplatíte zhruba od tří do šesti tisíc korun.

Návratnost celkové investice do kolektorů se může pohybovat v rozmezí pěti až patnácti let. Jedná se tedy o středně dlouhou investici.

Vložil Solární systémy | Štítek , , , | Zanechat komentář